November 2016 Calendar

Download the Calendar

Highlights

  • November 2 – 6:45 – Manicures
  • November 5 – 2:00 – Peter Filippi Sings
  • November 6 – 2:00 – That’s News to Me! (game)
  • November 11 – 2:00 – Veteran’s Day Bingo
  • November 17 – 11:00 – Rosary
  • November 20 – 10:30 – Ecumenical Services
  • November 24 – 6:45 – Netflix Movie Night
  • November 26 – 2:00 – Jorene Lange Sings
  • November 30 – 10:30 – Exercise

Leave a Comment